... na www stránkách MŠ Tréglova 3/780 a přejeme Vám příjemně strávený čas v naší přítomnosti.
 

mš tréglova

 

 


 

                   

PŘEJEME VŠEM DĚTEM I RODIČŮM NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍJEMNĚ PROŽITÉ LETNÍ DNY

 

ADAPTAČNÍ SETKÁNÍ PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI A JEJICH RODIČE  NA ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

BUDE 26.8.2020 OD 15.00 DO 16.00 HODIN NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

 

 

 


 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Seznam dětí přijatých pro školní 2020/2021

Registrační čísla dětí, která jsou uvedená na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, resp.poslední čtyřčíslí registračního čísla, které bylo přiděleno automatickým systémem:

 

Třída starších dětí  - 6624, 5104

 

Třída dětí 2-4 letých - 1536, 8208, 3808, 2848, 2304, 7328, 3296, 6448, 8859, 5444, 7664, 2896, 4976

Seznam náhradníků pro přijímání do třídy 2-4 letých dětí ( pokud přijaté dítě nenastoupí ) :

7904, 2192, 1296, 4688, 1529, 3072, 4352, 3683, 0816, 5296

RODIČE NÁHRADNÍKŮ BUDOU V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍSTA KONTAKTOVÁNI TELEFONICKY.

 

RODIČE NEPŘIJATÝCH DĚTÍ BYLI INFORMOVÁNI  E - MAILEM.

DNE 2.6.2020 OD 13.00 DO 17.00 HODIN BUDE VYDÁVÁNO ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ V ŘEDITELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Na www.stránkách nejsou uváděna registrační čísla nepřijatých dětí.

 

Základní kriteria  pro přijetí do MŠ Tréglova:

     1) Heterogenní třídy 3-6 let - přijímají se 2 děti

         Přijímají se podle kritérií stanovených MČ Praha 5 - http://zapisdomams.praha5.cz/kriteria-rizeni 

2) Třída pro děti 2- 4 roky - přijímá se 13 dětí

LOSOVÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍDY PRO DĚTI 2-4 ROKY PROBĚHNE 12.5. 2020 V 16.00 HODIN.

VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY 14.5. NA WWW.STRÁNKÁCH ŠKOLY.

Výběr dětí bude proveden na základě principu náhodnosti,tj. losem. Do losování budou zařazeny přihlášené děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.Termín losování bude zveřejněn na www.stránkách školy.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen v řádném termínu na www.stránkách školy nejpozději do 1.6.2020.

Děti budou uvedeny pod registračními čísly, resp. poslední čtyřčíslí registračního čísla.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle §36,odst.3 a možnost nahlédnutí do spisu dle §38,odst.1Správního řádu, v platném znění je stanoveno na 20.5.2020 od 8.00 do 11.00 hodin po předchozí

e- mailové nebo telefonické domluvě.

DALŠÍ INFORMACE ZDE :


ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


 


 

ŠKOLNÍ ROK PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI

aneb
co si vezmeme s sebou do MŠ ...

informace pro rodiče.pdf


I Vaše dítě může být členem kolektivu naší školky. Rádi vás přijmeme mezi nás. Dvě třídy smíšeného věku a jedna třída pro děti 2-4leté se na vás těší.


více info

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“
J. A. Komenský


více info

S programem „Procházka zahradou života“ už máme za sebou pořádný kus cesty. Ale za ta léta vzpomínáme hlavně na všechny „naše“ děti a rádi si necháváme vyprávět, jak se mají dnes.
více info

 

INFORMACE


  Provozní doba: 6:45 - 17:00 hod
   
  Omluvy dětí ve školním roce přijímáme na:
     
  Tel. : 251 816 171
  Mobil: 601 375 686
  E-mail: treglovaomluvy@seznam.cz

ve školním roce do 7.45 hod
odchody po obědě do 7.45 hod


PROJEKTY:

"Šablony Mateřské školy"
Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780
- viz "Dokumenty"

"Záhony pro školky"
- na financování přispívá MHMP


GDPR

Oznámení o jmenování pověřence.pdf
Poučení o zpracovávání osobních údajů.pdf

 


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MATEŘSKÝCH ŠKOL 2020

Všechny MŠ budou uzavřeny v termínech :
1. - 10.7. 2020 a dále 24.8. - 31.8. 2020

Prázdninový provoz:

13.7. - 24.7. 2020

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780

27.7. - 7.8. 2020

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851

10.8. - 21.8-2020
Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90

Zápisy k prázdninovému provozu se konaly 3.a 4.6.2020

 
 
 
 
 
 

 


AKTUALITY:

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU  PROVOZU V MŠ

 MŠ Tréglova bude otevřena od 13.7. do 24.7. 2020

PROVOZ BUDE PROBÍHAT PODLE MANUÁLU, KTERÝ VYDALO MŠMT DNE 30.4.2020.

 1. Před nástupem dítěte do MŠ, je rodič povinen vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
 2. Třídy se nebudou spojovat.
 3. Prostudujte si Manuál MŠMT.
 4. Dodržujte doporučené rozestupy v chodbách a šatnách MŠ.
 5. Při vstupu do MŠ použijte vždy připravenou desinfekci.
 6. V areálu a budově MŠ se zdržujte nezbytně nutnou dobu.
 7. Nevstupujte do prostor třídy.
 8. Dítě si ihned po vstupu do třídy umyje ruce teplou vodou a desinfekčním mýdlem, utírat se budou do papírových ručníků.
 9. Nenoste do školky hračky a knihy z domova.
 10. Budeme využívat pro činnosti s dětmi co nejvíce školní zahradu (vhodné oblečení a pokrývka hlavy).
 11. Třídy se budou pravidelně větrat a ionizovat.

​Pokud se u dítěte projeví během dne známky onemocnění dýchacích cest (teplota, rýma, kašel), bude ihned kontaktován zákonný zástupce, který je povinnen si dítě neprodleně vyzvednout.

ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE TATO PRAVIDLA RESPEKTOVALI, CHRÁNÍTE TÍM NEJEN SVÉ DÍTĚ, ALE TAKÉ SEBE A VŠECHNY DĚTI A ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Manuál MŠMT.pdf

Čestné prohlášení COVID-19.pdf
 

 

 

 
 

 


AKCE PRO DĚTI

 


 

Městská část Praha 5

Pro zlepšení vašeho zážitku na našich stránkách používáme cookies. x