... na www stránkách MŠ Tréglova 3/780 a přejeme Vám příjemně strávený čas v naší přítomnosti.
 

mš tréglova

 

 


VÁŽENÍ RODIČE,

 DATUM OTEVŘENÍ MŠ TRÉGLOVA JE 25.5.2020

INFORMACE  O PLATBĚ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO:

 PLATBA ZA ŠKOLNÉ JE 1100,00 KČ PRO DĚTI, KTERÉ BUDOU DOCHÁZET V ČERVNU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. ZA KVĚTEN SE ŠKOLNÉ NEPLATÍ.

 

DĚTI, KTERÉ NENASTOUPÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČERVNU 2020, NEMUSÍ PLATIT ZA TENTO MĚSÍC ŠKOLNÉ.

(NELZE PŘIJÍT V PRŮBĚHU TOHOTO MĚSÍCE DO ŠKOLKY NA BĚŽNOU DENNÍ DOCHÁZKU.) 

ROZHODUJÍCÍ K OSVOBOZENÍ OD PLACENÍ ŠKOLNÉHO JE PRO NÁS ZPRÁVA OD RODIČŮ NA E-MAIL  TREGLOVAOMLUVY@SEZNAM.CZ , KTEROU JSTE NÁM ZASLALI NEBO JEŠTĚ MŮŽETE ZASLAT DO STŘEDY 27.5.2020.

 

STRAVNÉ PLATÍ JEN  DĚTI, KTERÉ JSOU OD 25.5. PŘIHLÁŠENI K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Seznam dětí přijatých pro školní 2020/2021

Registrační čísla dětí, která jsou uvedená na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, resp.poslední čtyřčíslí registračního čísla, které bylo přiděleno automatickým systémem:

 

Třída starších dětí  - 6624, 5104

 

Třída dětí 2-4 letých - 1536, 8208, 3808, 2848, 2304, 7328, 3296, 6448, 8859, 5444, 7664, 2896, 4976

 

 

Seznam náhradníků pro přijímání do třídy 2-4 letých dětí ( pokud přijaté dítě nenastoupí ) :

7904, 2192, 1296, 4688, 1529, 3072, 4352, 3683, 0816, 5296

RODIČE NÁHRADNÍKŮ BUDOU V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍSTA KONTAKTOVÁNI TELEFONICKY.

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání si vyzvedněte osobně v mateřské škole Tréglova780

dne 21.5. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin

Na www.stránkách nejsou uváděna registrační čísla nepřijatých dětí.

 

Základní kriteria  pro přijetí do MŠ Tréglova:

     1) Heterogenní třídy 3-6 let - přijímají se 2 děti

         Přijímají se podle kritérií stanovených MČ Praha 5 - http://zapisdomams.praha5.cz/kriteria-rizeni 

2) Třída pro děti 2- 4 roky - přijímá se 13 dětí

LOSOVÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍDY PRO DĚTI 2-4 ROKY PROBĚHNE 12.5. 2020 V 16.00 HODIN.

VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY 14.5. NA WWW.STRÁNKÁCH ŠKOLY.

Výběr dětí bude proveden na základě principu náhodnosti,tj. losem. Do losování budou zařazeny přihlášené děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.Termín losování bude zveřejněn na www.stránkách školy.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen v řádném termínu na www.stránkách školy nejpozději do 1.6.2020.

Děti budou uvedeny pod registračními čísly, resp. poslední čtyřčíslí registračního čísla.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle §36,odst.3 a možnost nahlédnutí do spisu dle §38,odst.1Správního řádu, v platném znění je stanoveno na 20.5.2020 od 8.00 do 11.00 hodin po předchozí

e- mailové nebo telefonické domluvě.

DALŠÍ INFORMACE ZDE :


ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


 


 

ŠKOLNÍ ROK PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI

aneb
co si vezmeme s sebou do MŠ ...

informace pro rodiče.pdf


I Vaše dítě může být členem kolektivu naší školky. Rádi vás přijmeme mezi nás. Dvě třídy smíšeného věku a jedna třída pro děti 2-4leté se na vás těší.


více info

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“
J. A. Komenský


více info

S programem „Procházka zahradou života“ už máme za sebou pořádný kus cesty. Ale za ta léta vzpomínáme hlavně na všechny „naše“ děti a rádi si necháváme vyprávět, jak se mají dnes.
více info

 

INFORMACE


  Provozní doba: 6:45 - 17:00 hod
   
  Omluvy dětí ve školním roce přijímáme na:
     
  Tel. : 251 816 171
  Mobil: 601 375 686
  E-mail: treglovaomluvy@seznam.cz

ve školním roce do 7.45 hod
odchody po obědě do 8.15 hod


PROJEKTY:

"Šablony Mateřské školy"
Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780
- viz "Dokumenty"

"Záhony pro školky"
- na financování přispívá MHMP


GDPR

Oznámení o jmenování pověřence.pdf
Poučení o zpracovávání osobních údajů.pdf

 


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MATEŘSKÝCH ŠKOL 2020

Všechny MŠ budou uzavřeny v termínech :
1. - 10.7. 2020 a dále 24.8. - 31.8. 2020

Prázdninový provoz:

13.7. - 24.7. 2020
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780

ZÁPIS K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU BUDE 3.6.2020 OD 13.00 DO 17.00 HODIN 

DĚTI Z MŠ TRÉGLOVA SE NAHLÁSÍ  OSOBNĚ NEBO NA E-MAIL treglovaomluvy@seznam.cz DO 2.6.2020.

27.7. - 7.8. 2020
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851

ZÁPIS K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU BUDE 3.6.2020 OD 8.00 DO 17.00 HODIN

10.8. - 21.8-2020
Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90

ZÁPIS K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU BUDE 4.6.2020 OD 8.00 DO 12.00 A OD 15.00 DO 17.00 HODIN

K zápisu přineste přihlášku k prázdninovému provozu, kopii evidenčního listu a peníze za školné a stravné (přesnou částku podle informace na přihlášce)

Ke stažení:

Přihláška k prázdninovému provozu 2020.pdf

 
 
 
 
 
 

 


AKTUALITY:

INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ

 MŠ Tréglova bude otevřena 25. 5. 2020

Rodiče, zvažte, zda je pro Vás nutné umístit dítě do MŠ do konce školního roku 2019/2020.

PROVOZ BUDE PROBÍHAT PODLE MANUÁLU, KTERÝ VYDALO MŠMT DNE 30.4.2020.

 1. Před nástupem dítěte do MŠ, je rodič povinen vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
 2. Třídy se nebudou spojovat.
 3. Všechny plánované akce pro děti budou zrušeny. (Rozloučení s předškoláky proběhne omezeně).
 4. Prostudujte si Manuál MŠMT.
 5. Dodržujte doporučené rozestupy v chodbách a šatnách MŠ.
 6. Při vstupu do MŠ použijte vždy připravenou desinfekci.
 7. Rodiče se budou pohybovat v roušce.
 8. V areálu a budově MŠ se zdržujte nezbytně nutnou dobu.
 9. Nevstupujte do prostor třídy.
 10. Dítě si ihned po vstupu do třídy umyje ruce teplou vodou a desinfekčním mýdlem, utírat se budou do papírových ručníků.
 11. Nenoste do školky hračky a knihy z domova.
 12. Budeme využívat pro činnosti s dětmi co nejvíce školní zahradu (vhodné oblečení a pokrývka hlavy).
 13. Třídy se budou pravidelně větrat a ionizovat.

​Pokud se u dítěte projeví během dne známky onemocnění dýchacích cest (teplota, rýma, kašel), bude ihned kontaktován zákonný zástupce, který je povinnen si dítě neprodleně vyzvednout.

ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE TATO PRAVIDLA RESPEKTOVALI, CHRÁNÍTE TÍM NEJEN SVÉ DÍTĚ, ALE TAKÉ SEBE A VŠECHNY DĚTI A ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Manuál MŠMT.pdf

Čestné prohlášení COVID-19.pdf
 

DĚKUJEME A VĚŘÍME, ŽE I PŘI TÉTO SLOŽITÉ SITUACI STRÁVÍME S DĚTMI HEZKÝ KONEC ŠKOLNÍHO ROKU.

 

 
 

 


AKCE PRO DĚTI

 


 

Městská část Praha 5

Pro zlepšení vašeho zážitku na našich stránkách používáme cookies. x