INFORMACE


  Provozní doba: 6:45 - 17:00 hod
   
  Omluvy dětí ve školním roce přijímáme na:
     
  Tel. : 251 816 171
  Mobil: 601 375 686
  E-mail: treglovaomluvy@seznam.cz

ve školním roce do 7.45 hod
odchody po obědě do 8.15 hod


PROJEKTY:

"Šablony Mateřské školy"
Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780
- viz "Dokumenty"

"Záhony pro školky"
- na financování přispívá MHMP


GDPR

Oznámení o jmenování pověřence.pdf
Poučení o zpracovávání osobních údajů.pdf

 


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MATEŘSKÝCH ŠKOL 2020

Všechny MŠ budou uzavřeny v termínech :
1. - 10.7. 2020 a dále 24.8. - 31.8. 2020

Prázdninový provoz:

13.7. - 24.7. 2020
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780

ZÁPIS K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU BUDE 3.6.2020 OD 13.00 DO 17.00 HODIN 

DĚTI Z MŠ TRÉGLOVA SE NAHLÁSÍ  OSOBNĚ NEBO NA E-MAIL treglovaomluvy@seznam.cz DO 2.6.2020.

27.7. - 7.8. 2020
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851

ZÁPIS K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU BUDE 3.6.2020 OD 8.00 DO 17.00 HODIN

10.8. - 21.8-2020
Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90

ZÁPIS K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU BUDE 4.6.2020 OD 8.00 DO 12.00 A OD 15.00 DO 17.00 HODIN

K zápisu přineste přihlášku k prázdninovému provozu, kopii evidenčního listu a peníze za školné a stravné (přesnou částku podle informace na přihlášce)

Ke stažení:

Přihláška k prázdninovému provozu 2020.pdf

 
 
 
 
 
 

 


AKTUALITY:

INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ

 MŠ Tréglova bude otevřena 25. 5. 2020

Rodiče, zvažte, zda je pro Vás nutné umístit dítě do MŠ do konce školního roku 2019/2020.

PROVOZ BUDE PROBÍHAT PODLE MANUÁLU, KTERÝ VYDALO MŠMT DNE 30.4.2020.

 1. Před nástupem dítěte do MŠ, je rodič povinen vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
 2. Třídy se nebudou spojovat.
 3. Všechny plánované akce pro děti budou zrušeny. (Rozloučení s předškoláky proběhne omezeně).
 4. Prostudujte si Manuál MŠMT.
 5. Dodržujte doporučené rozestupy v chodbách a šatnách MŠ.
 6. Při vstupu do MŠ použijte vždy připravenou desinfekci.
 7. Rodiče se budou pohybovat v roušce.
 8. V areálu a budově MŠ se zdržujte nezbytně nutnou dobu.
 9. Nevstupujte do prostor třídy.
 10. Dítě si ihned po vstupu do třídy umyje ruce teplou vodou a desinfekčním mýdlem, utírat se budou do papírových ručníků.
 11. Nenoste do školky hračky a knihy z domova.
 12. Budeme využívat pro činnosti s dětmi co nejvíce školní zahradu (vhodné oblečení a pokrývka hlavy).
 13. Třídy se budou pravidelně větrat a ionizovat.

​Pokud se u dítěte projeví během dne známky onemocnění dýchacích cest (teplota, rýma, kašel), bude ihned kontaktován zákonný zástupce, který je povinnen si dítě neprodleně vyzvednout.

ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE TATO PRAVIDLA RESPEKTOVALI, CHRÁNÍTE TÍM NEJEN SVÉ DÍTĚ, ALE TAKÉ SEBE A VŠECHNY DĚTI A ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Manuál MŠMT.pdf

Čestné prohlášení COVID-19.pdf
 

DĚKUJEME A VĚŘÍME, ŽE I PŘI TÉTO SLOŽITÉ SITUACI STRÁVÍME S DĚTMI HEZKÝ KONEC ŠKOLNÍHO ROKU.

 

 
 

 


AKCE PRO DĚTI

 


 

Městská část Praha 5

Pro zlepšení vašeho zážitku na našich stránkách používáme cookies. x