... na www stránkách MŠ Tréglova 3/780 a přejeme Vám příjemně strávený čas v naší přítomnosti.
 

mš tréglova

 

Historie založení MŠ Tréglova

Mateřská škola v Tréglově ulici zahájila provoz 1. 9. 2000, vznikla však již v roce 1996 pod názvem MŠ Wassermannova. MŠ Wassermannova byla otevřena dne 1.4. 1996 jako nová dvoutřídní MŠ na sídlišti Barrandov. Byla vybudována v přízemí novostavby panelového domu, v hezkém, příjemném a atypickém prostředí. K MŠ náležela překrásná zahrada pro děti.
Po čtyřech letech svého působení se uvolnily dvě třídy v budově jeslí v Tréglově ulici a MŠ Wassermannova se do této budovy z ekonomických důvodů přestěhovala. Ke stěhování a vybudování nových prostor, odpovídajících normám a kapacitě dvoutřídní MŠ, došlo v srpnu roku 2000.
Od 1. 7. 2008 jsou zřizovatelem, Městskou částí Praha 5, zrušeny jesle Barrandov a celý objekt budovy náleží mateřské škole. Došlo tak k rozšíření MŠ na 4 oddělení. Nyní budova MŠ využívá 3 třídy jako obecní MŠ a jednu třídu pronajímá soukromé osobě – kvalifikované učitelce MŠ, která zde vede dětský koutek „Anita“ pro děti mladší dvou let a děti, jejichž rodiče využívají rodičovskou dovolenou.

Zveme Vás na prohlídku naší MŠ - viz. foto

 

Zveme Vás na prohlídku dnešní MŠ

 

Nově vybudovaná polytechnickoenviromentální přírodní část zahrady

INFORMACE


  Provozní doba: 6:45 - 17:00 hod
   
  Omluvy dětí ve školním roce přijímáme na:
     
  Tel. : 251 816 171
  Mobil: 601 375 686
  E-mail: treglovaomluvy@seznam.cz

ve školním roce do 7.45 hod
odchody po obědě do 8.15 hod


PROJEKTY:

"Šablony Mateřské školy"
Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780
- viz "Dokumenty"

"Záhony pro školky"
- na financování přispívá MHMP

GDPR
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

číst více ...


AKTUALITY

ZÁPIS pro školní rok 2019/2020

Registrační čísla přijatých dětí do MŠ Tréglova: 121, 161, 162, 91, 120, 119, 134, 40, 164, 34, 122, 155, 47, 60, 74, 80, 55, 85, 126, 46, 98.

V případě, že některý z přijatých uchazečů nebude mít o přijetí zájem, budou osloveni náhradníci v pořadí, v jakém byli vylosováni.

Rozhodnutí o přijetí si přijďte vyzvednout osobně do MŠ: dne 17. 5. 2019 od 9.00 do 11.00 hodin.

Rozhodnutí o nepřijetí budeme osobně rozdávat později, neboť ještě probíhá ve všech MŠ proces přijímání. Termín oznámíme.

 


AKCE PRO DĚTI

KVĚTEN

2. 5. 2019
Zápis do Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 370
od 8.00 - 11.00 hodin, od 13.00 - 17.00 hodin

Besídky pro maminky:
I. třída: 13. 5. 2019 od 16.00 hodin

II. třída: 14. 5. 2019 od 16.00 hodin

III. třída: 16. 5. 2019 od 15.30 hodin


14. 5. 2019
akce MČ Praha  - oslava MDD - park Sacre Coeur - pro děti I. a II. třídy, které nejdou na plavání.
Přiveďte děti do 8.00 hodin.
Svačina, odjezd MHD.

15. 5. 2019 od 9.30 hodin
kozičky na zahradě MŠ

vyprávění, ukázka, krmení

21. 5. 2019 a 28. 5. 2019 od 12.45 - 13.30 hod.
Preventivní protidrogová výchova

pro předškolní děti

22. 5. 2019 od 9.30 hodin
pohádka v MŠ: "Obr FIN"
pro všechny děti

23. 5. 2019 od 8.00 hodin
fotografování dětí - viz letáček v MŠ

 

27. 5. 2019 od 9.00 hodin
pohádka v MŠ: "Počítání s mravenečníkem"

- pro všechny děti

29. 5. 2019
Celodenní výlet pro děti I. a II. třídy

zámek a FAJNPARK v Chlumci nad Cidlinou
- informace na letáčku v MŠ

31. 5. 2019 od 9.30 hodin
koncert v MŠ: "Z čeho se vaří hudba"
- pro všechny děti

 


Další informace:

- kroužek Aj - pí. Peníšková

- kroužek MDS pro předškoláky
  pí. Peníšková

- cvičení v tělocvičně - ukončeno, cvičení v přírodě - výlety...

- saunování dětí - ukončeno, otužování vzduchem a sluncem na zahradě MŠ

- kroužek "Předškolák" - pí. Kopecká

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

Městská část Praha 5

Pro zlepšení vašeho zážitku na našich stránkách používáme cookies. x