Informace k otevření MŠ

31.08.2020

MŠ Tréglova zahájí provoz v plném rozsahu v souladu se školními právními předpisy a podle Manuálu MŠMT ze dne 24. 8. 2020 od 1. 9. 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K OPATŘENÍ COVID 19

Do budovy mateřské školy mohou chodit pouze děti zdravé, bez příznaků respiračních onemocnění.

Do budovy nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Při vstupu do MŠ použijte vždy připravenou desinfekci.

  1. V areálu a budově MŠ se zdržujte nezbytně nutnou dobu.
  2. Dodržujte doporučené rozestupy v chodbách a šatnách MŠ.
  3. Dítě si ihned po vstupu do třídy umyje ruce teplou vodou a mýdlem.
  4. Učitelky budou dbát na to, aby děti dodržovaly zásady osobní a respirační hygieny. Je nutné používat jednorázové kapesníky, které se po použití neprodleně vyhodí do koše.
  5. Bude upravena organizace stravování a pobytu na zahradě.
  6. Do odvolání bude zrušeno pořádání nadstandartních aktivit.
  7. Třídy se budou pravidelně větrat, desinfikovat a ionizovat.

​Pokud se u dítěte projeví během dne známky onemocnění dýchacích cest (teplota, rýma, kašel), bude ihned kontaktován zákonný zástupce, který je povinnen si dítě neprodleně vyzvednout.

ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE TATO PRAVIDLA RESPEKTOVALI, CHRÁNÍTE TÍM NEJEN SVÉ DÍTĚ, ALE TAKÉ SEBE A VŠECHNY DĚTI A ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÉ ŠKOLY.


Výše uvedené body se budou měnit podle současné situace v případě změny v tomto opatření. Rodiče budou informování na www. stránkách školy a na nástěnkách v mateřské škole.