INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2022 -2023

07.04.2022

Vážení rodiče,

od 1. 4. do 30. 4. 2022 zaregistrujte svoje dítě v aplikaci Zápis do MŠ. Žádost o přijetí a další dokumenty vyplníte přes elektronický systém. Dokumenty je třeba vytisknout a opatřit potvrzením lékaře.

Zápis probíhá 2. 5. 2022 od 9.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy. 

Můžete využít rezervační systém.

Dokumenty, které budete u zápisu potřebovat:

- vyplněnou žádost, včetně potvrzení lékaře

- kopii rodného listu

- doklad totožnosti zákonného zástupce

- doklad o trvalém bydlišti

Dokumenty doručíte v den zápisu do MŠ:

- osobně 2. 5. 2022 do budovy školy

- datovou schránkou

- e mailem s elektronickým podpisem

Každé žádosti je přiděleno registrační číslo, pod kterým budete vedeni po dobu zápisu.

Děti se v naší mateřské škole přijímají do:

HETEROGENNÍ TŘÍDY DĚTI OD 3 DO 6 LET:

( PŘIJÍMÁ SE PODLE KRITÉRIÍ ZÁPISU DO MŠ Městské části Praha 5 )

TŘÍDY MLADŠÍCH DĚTÍ VE VĚKU 2- 4 ROKY

PŘIJÍMÁ SE NÁHODNÝM LOSEM PODLE KRITÉRIÍ PŘIJÍMÁNÍ MŠ TRÉGLOVA

Datum losování bude zveřejněn po přijetí žádostí.

Vylosováni budou také náhradníci, kteří budou osloveni ředitelkou MŠ v případě uvolnění místa (  odmítnutí přijetí dítěte zákonným zástupcem z vylosovaných čísel ).

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WWW.STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY TRÉGLOVA.

Do smíšených tříd se přijmou pro školní rok 2022 - 2023 2 předškolní děti.

Do třídy dětí 2 - 4 roky se přijme pro školní rok 2022 - 2023 16 dětí narozených od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

Přijímání proběhne losováním dětí podle registračních čísel, resp. poslední pětičíslí registračního čísla, které bylo přiděleno automatickým systémem za přítomnosti právníka, zástupců školy a zástupce rodičovské rady.