OBĚDY DO ŠKOL

01.09.2020
Vážení rodiče, do 30.9.2020 máte možnost zažádat Městskou část Praha 5 o příspěvek na stravování dětí. Informace pro využití neinvestičního příspěvku, Žádost o příspěvek a Souhlas zákonného zástupce je k vyzvednutí u ředitelky MŠ.

Další informace:

https://www.praha5.cz/kategorie/urad/dokumenty-odboru/odbor-skolstvi/obedy-do-skol-na-skolni-rok-2020-2021/