OPATŘENÍ V NÁVAZNOSTI NA OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

07.04.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno: 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení 

 o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty  2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně . K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy

 o Nošení roušek pro děti v mateřské škole není povinné.

Rodiče :

 budou provádět testování u svých dětí každé pondělí a čtvrtek ráno ve vymezených prostorách MŠ a v případě negativního výsledku testu předají dítě do třídy.

budou mít zakrytá ústa i nos respirátorem a  v areálu školy se budou zdržovat nezbytně nutnou dobu.

budou informovat pracovníka školy o zdravotním stavu dítěte a v případě jakéhokoliv příznaku respiračního onemocnění během dne, budou povinni vyzvednout si dítě z mateřské školy.

budou dodržovat hygienická opatření - dezinfekce rukou