PŘIJATÉ DĚTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

17.05.2021

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022:

(děti jsou uveřejněny pod posledním pětičíslím registračního čísla přiděleného na přihlášce při zápisu)

Heterogenní třída dětí od 3 do 6 let:

76208, 44873

Třída mladších dětí od 2 do 4 let:

03552, 96576, 48096, 80288, 82246, 97504, 17088, 81472, 48648, 30208, 09984, 10752, 12388, 19712, 01928.

Termín vyzvedávání Rozhodnutí o přijetí bude upřesněn.