ROZHODNUTÍ HYGIENICKÉ STANICE VE VĚCI POZITIVNÍHO VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID 19

09.11.2021

Vážení rodiče,

mateřské škole byl nahlášen pozitivní výskyt onemocnění Covid 19 ve druhé třídě.

Po nahlášení pozitivního výskytu Hygienické stanici dětí a mladistvých nebyla nařízena karanténa dětí. 

Nařízená opatření pro rodiče:

- sledovat zdravotní stav svého dítěte

- v případě projevu respiračního onemocnění nepřivádět dítě do mateřské školy

- dodržovat hygienická opatření - dezinfekce, nošení respirátorů v budově školy

Děkujeme za dodržování opatření