VÝSTAVA PODZIMNÍČKŮ

29.09.2021

Ve středu 20.10.2021 odpoledne  se bude konat na zahradě naší školy 

výstava podzimníčků.

Připravte s dětmi z podzimních plodů výrobek a přineste ho do mateřské školy.

Další informace budou na plakátku v šatně 3. třídy a na chodbě 1. a 2. třídy.