ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LOSOVÁNÍ DO TŘÍDY 2-4 LETÝCH DĚTÍ

13.05.2021

Do smíšených tříd se přijmou pro školní rok 2021- 2022 2 předškolní děti

Do třídy dětí 2 - 4 roky se přijme pro školní rok 2021 - 2022 15 dětí narozených do 31.8.2019

Přijímání proběhne losováním dětí podle registračních čísel, resp. poslední pětičíslí registračního čísla, které bylo přiděleno automatickým systémem za přítomnosti právníka, zástupců školy a zástupce rodičovské rady.

Datum losování bude 17.5.2021 v 16.00 hodin

Výsledky losování( poslední pětičíslí registračního čísla přiděleného při zápisu) budou uveřejněny na www.stránkách mateřské školy a u vchodu do budovy.

Uveřejněna budou 2 čísla přijatých dětí do třídy 3 -6 let

 a 15 čísel přijatých dětí do třídy 2- 4 roky.

Vylosováni budou také náhradníci, kteří budou osloveni ředitelkou mš v případě uvolnění místa (odmítnutí přijetí dítěte zákonným zástupcem z vylosovaných čísel).

Rodiče přijatých dětí budou vyzváni k osobnímu převzetí rozhodnutí o přijetí. 

Termín bude upřesněn.

Registrační čísla nepřijatých dětí se nezveřejňují. Rodiče budou vyzváni k převzetí rozhodnutí o nepřijetí. 

Termín bude upřesněn.