Procházka zahradou života

Aktuality


Vážení rodiče,
u jednoho ze zaměstnanců MŠ byla zjištěna 13.1.2021 pozitivita na COVID-19. Vzhledem k tomu, že se zaměstnanec pohyboval v budově v respirátoru, hygienická stanice NENAŘÍDILA KARANTÉNU.

PŘESTO PROSÍME SLEDUJTE ZDRAVOTNÍ STAV VAŠICH DĚTÍ.

I NADÁLE BUDEME DBÁT NA ZVÝŠENOU HYGIENU A OCHRANU VAŠICH DĚTÍ.

V pondělí 11.1.2021 dopoledne navštívíme s dětmi z 1. a 2. třídy výstavu betlémů v novém kostele Krista Spasitele. Dejte dětem s sebou do školky roušky.

MŠ Tréglova zahájí provoz v plném rozsahu v souladu se školními právními předpisy a podle Manuálu MŠMT ze dne 24. 8. 2020 od 1. 9. 2020