Procházka zahradou života

Aktuality


SAUNOVÁNÍ

29.09.2021

Od 5.10.2021 začínáme s dětmi chodit do naší sauny. Rozpis a informace jsou vyvěšeny v šatnách dětí ( 1.třída - čtvrtek, 2. třída - úterý, 3.třída - přidá se během listopadu ). Děti budou potřebovat přezuvky do vody a podepsaný ručník. V den sauny dítě zapište do seznamu v šatně.

Ve čtvrtek 7. 10.2021 v 8.00 hodin bude probíhat v naší školce podologické vyšetření. Jedná se o depistáž vad nožní klenby u dětí. Pokud máte zájem o vyšetření, vyplňte souhlas zákonného zástupce ( je k dispozici v šatně) a předejte jej učitelce. Vyšetření hradí zdravotní pojišťovna. O výsledcích vyšetření budete informováni (letáček v šatnách).

Od 4. října si v první a druhé třídě opět začneme čistit zoubky. Začnou starší děti a mladší děti se postupně přidají. Přineste dětem zubní kartáček a pastu.