Procházka zahradou života

Aktuality


vaše dítě bylo přijato do mateřské školy a to do třídy pro dvou až čtyřleté děti. Rády bychom vám a vašim dětem vstup do MŠ pokud možno zjednodušily a tak přicházíme s tímto dopisem.

Děti ze třetí třídy budou mít 16.6. 2021 dopoledne piknik na zahradě mateřské školy.

Děti z 1. a 2. třídy půjdou 23.6.2021 dopoledne na výlet do Prokopského údolí. Přiveďte děti do 8.30 hodin. S sebou jim dejte batoh, lahvičku s pitím a vhodné oblečení.