Procházka zahradou života

O školce


Mateřská škola zahájila provoz 1. 9. 2000. Jejím zřizovatelem je Městská část Praha 5. Nachází se v těsné blízkosti zastávky MHD Poliklinika Barrandov (bus, tram). V areálu MŠ se nachází zahrada / hřiště pro venkovní aktivity dětí. Interiér MŠ naprosto vyhovuje hygienickým normám a předpisům.

V současné době MŠ využívá dvě třídy pro děti smíšeného (heterogenního) věku (56 dětí), jednu třídu pro děti od 3-4 let (25 dětí) a jednu třídu využívá dětský koutek Anita - pro děti mladší dvou let nebo děti, které nezískaly místo v ostatních mateřských školách z různých důvodů (rodičovské dovolené, mimo bydliště Prahy 5, atd.).

Průběžně se snažíme doplňovat a obměňovat metodický materiál, pomůcky a hračky, abychom dětem stále nabízeli podnětné prostředí motivující k rozvoji osobnosti dítěte, k přípravě na školu a hlavně ke "vstupu do života."

AKTIVITY


 • Interaktivní výuka
  Ve dvou třídách ( 3-7 let) je pro děti k dispozici počítač, kde si prostřednictvím počítačových her mohou děti rozvíjet paměť, pozornost, jemnou motoriku, sluchové a zrakové rozlišování, atd. *(Nabízíme pouze naučné hry).
  Pro výuku je k dispozici také interaktivní tabule.
 • Ekologická výchova
  Společně se všemi dětmi třídíme odpad
 • Zubní hygiena
  Nabízíme 2x ročně s dentisty ukázku správného čištění zoubků
  Každý den si po obědě čistíme zoubky
 • Dopravní výchova
  Pravidelně se účastníme výuky na dopravním hřišti v naší MŠ
  Návštěva Policie ČR - "Medvídek Brumla ve městě"
 • Docházíme 2x ročně do keramické dílny do ZŠ a MŠ Chaplinovo nám.
 • Pohybové aktivity
  Plavecká výuka v aquaparku Barrandov
  V zimním období sáňkování na kopcích po Barrandově
 • Zdraví
  Pravidelně docházíme s přihlášenými dětmi do vlastní infrasauny
 • Kroužky
  Výuka anglického jazyka
  Flétna
  Předškolák (součást ŠVP)

AKCE


 • Výlety
  Celodenní nebo polodenní výlety do blízkého okolí - Prokopského údolí, Klukovic, Chuchle, přírodovědné stanice Smíchov, starého Barrandova, Botanické zahrady NaSlupi, výstavy na Smíchově, akce pořádané MČ Prahy 5
 • Divadelní představení / Koncerty
  přímo v MŠ nebo v divadle
 • Oslavy
  Velikonoce, Tři králové, čert a Mikuláš, MDD
  Narozeniny dětí (spolužáků)
  Vánoční besídka a nadílka + posezení s rodiči
  Vánoční koncert 
 • Pořádané v MŠ
  Maškarní karneval pro děti a rodiče
  Čarodějnický rej
  Besídka ke Dni matek
  Olympiáda MŠ Tréglova a rodičů
  Rozloučení s předškolákyPROJEKTY


Školní vzdělávací program


Šablony Mateřské školy

Projekt ŠABLONY III MŠ TRÉGLOVA je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Záhony pro školky
na financování přispívá MHMP