INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2024 -2025

19.04.2024

Vážení rodiče, ve školním roce 2024 -2025 bude Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Tréglova 780, příspěvková organizace přijímat přednostně děti od tří let věku. Nebudou otevřeny třídy pro dvouleté děti. Děti mladší tří let nemají zákonný nárok na přijetí do mateřské školy. Důvodem je, že děti, které dovrší tři roky 31.8.2024 mají podle zákona nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání a Městská část Praha 5 musí zajistit místa v mateřské škole pro děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona (v případě dovršení tří let do začátku školního roku) s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu. Předpokládaný zájem o umístění do mateřských škol bude převyšovat současnou kapacitu volných míst, a proto se hledají další možnosti jak zajistit místa pro tříleté děti. Pokud budou ve jmenovaných mateřských školách volná místa, budou třídy doplněny dle věku, tedy i dětmi mladšími. Rodiče mladších dětí mají možnost využít dětské skupiny, které se nacházejí na sídlišti Barrandov.

V Praze 8.4.2024

Milena Bardová, ředitelka MŠ