LETNÍ PROVOZ 2024

07.02.2024

Vážení rodiče,

letní provoz bude mít naše mateřská škola Tréglova v letošním roce v termínu

od 1.7. 2024 do 12.7.2024.

Letní provoz si bude každá mateřská škola Prahy 5 organizovat jen pro své děti .

Do 20.2.2024 nahlaste u učitelek na svých třídách, zda Vaše dítě bude docházet v tomto termínu do mateřské školy. Tato docházka bude závazná.

Platba za letní provoz bude probíhat bezhotovostně v červnu 2024

Letní provoz je přednostně určen pro děti zaměstnaných rodičů.

V Praze dne 5.2.2024

Milena Bardová, ředitelka MŠ