NABÍDKA KROUŽKU DECHOVÁ CVIČENÍ

18.10.2022


Vážení rodiče,

Ráda bych Vám touto formou nabídla kroužek DECHOVÁ CVIČENÍ a blíže Vás seznámila s jeho programem

Každým rokem zefektivňuji a doplňuji kroužky novými materiály pomůckami i celými programy.

K největší změně jsem letos přistoupila v kroužku dechová cvičení, kde Vám nabízím mnou nově nastudovaný program s technikou Buteyko a novými technikami funkčního dýchání, které je vhodné pro děti i dospělé. Jde o techniky, které navazují na funkční dýchání nosem a jsou jak pro děti, tak pro dospělé velkým přínosem.

Techniky BUTEYKO jsou určené převážně pro ALERGIKY A ASTMATIKY a je v těchto obtížích velkou pomocí.

Dalším benefity FUNKČNÍHO DÝCHÁNÍ

ODSTRAŇUJE DÝCHÁNÍ ÚSTY

PREVENCE DEFORMACE ČELISTI A PŘEDCHÁZENÍ NOŠENÍ ROVNÁTEK

ODSTRAŇUJE RÝMU A ZAHLENĚNÍ

POSILUJE IMUNITU

ZKLIDŇUJE DĚTI S ADHD a ADD

NAPOMÁHÁ KE SPRÁVNÉMU VYVOZOVÁNÍ HLÁSEK A MOTORICE MLUVIDE

RYTMIZACE

ROZVOJ RYTMU POMÁHÁ K ROZVOJI ČTENÍ PO SLABIKÁCH

RELAXČNÍ TECHNIKY

SEZNÁMENÍ S NOVÝMI BICÍMI NÁSTROJI

ROZVOJ SLUCHOVÉ PERCEPCE

S ohledem na mou 35 letou praxi s dětmi vidím v těchto technikách velký potenciál a myslím si, že správné dýchání je základním prvkem v životě každého z nás.

NYNÍ TEDY MÁTE JEŠTĚ MOŽNOST ZVÁŽIT, JESTLI TATO TECHNIKA NENABÍZÍ ŘEŠENÍ PRÁVĚ PRO DÍTĚ VAŠE, NEŽ KROUŽEK DECHOVÁ CVIČENÍ BUDE JIŽ DALŠÍM PŘIHLÁŠKÁM NEDOSTUPNÝ.

V TOMTO KROUŽKU BUDE POTŘEBA NAVÁZET TĚSNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI S VAŠÍ RODINOU, ABYSTE MOHLI DOMA TYTO TECHNIKY S DĚTMI ROZVÍJET A PODPOROVAT TAK JEJICH FUNKČNÍ DÝCHÁNÍ.

POKUD BZDETE MÍT ZÁJEM VAŠE DÍTĚ DO KROUŽKU PŘIHLÁSIT, UVÁDÍM JEŠTĚ JEDNOU TERMÍN

KROUŽKU, CENU A KAM ČÁSTKU ODESLAT.

KROUŽEK PROBÍHÁ V ÚTERÝ OD 16:05- 16:35

CENA: 1020,-Kč

ČÍSLO ÚČTU: 1163723013 /3030 INFORMACE: al.pen@volny.cz nebo 775305617