OBĚDY DO ŠKOL - PŘÍSPĚVEK NA STRAVNÉ

12.09.2023


VÁŽENÍ RODIČE,

DO 30.9.2023 MŮŽETE ZAŽÁDAT NA MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA 5 O PŘÍSPĚVEK NA OBĚDY PRO VAŠE DĚTI

NA ROK 2024.

PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU JSOU K NÁHLÉDNUTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

ŽÁDOST JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT U ŘEDITELKY MŠ.

V PRAZE DNE 8.9.2023