OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE NA DOMÁCNOSTI V PRAZE ŠK.ROK 2022 - 2023

27.09.2022

Opatření ke zmírnění dopadů inflace
na domácnosti v Praze ve školním roce 2022-2023

Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity

Veškeré informace najdete zde:
https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Na co lze pomoc využít:

  • STRAVNÉ ZDARMA
  • ŠKOLNÉ ZDARMA

Podmínky pomoci:
Při žádosti o prominutí úhrady školného nebo stravného musíte splňovat:

TRVALÝ POBYT DÍTĚTE V PRAZE
a dále v Čestném prohlášení zaškrtnete čerpání jednoho nebo více z následujících příspěvků:

- příspěvek či doplatek na bydlení
- okamžitou dávku v hmotné nouzi
- přídavek na dítě
- dávky pěstounské péče
- čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
- po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

JAK POSTUPOVAT:
Vyplňte Žádost o balíček pomoci včetně čestného prohlášení, že splňujete podmínky a odevzdejte v listinné podobě ředitelce mateřské školy do pátku 21.10. 2022.

Žádost včetně čestného prohlášení je ke stažení zde:

Žádost je možné vyzvednout osobně u ředitelky školy
Na přiznání podpory není právní nárok.
Ohledně žádostí k čerpání Fondu solidarity
- čekáme na bližší informace