OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE NA DOMÁCNOSTI V PRAZE ŠK.ROK 2023 - 2024

12.09.2023

Vážení rodiče,

podmínky pro podání žádosti o prominutí úplaty za stravování a školné naleznete v šatnách dětí a u ředitelky mateřské školy.