PODOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

29.09.2021

Ve čtvrtek 7. 10.2021 v 8.00 hodin bude probíhat v naší školce podologické vyšetření. Jedná se o depistáž vad nožní klenby u dětí. Pokud máte zájem o vyšetření, vyplňte souhlas zákonného zástupce ( je k dispozici v šatně) a předejte jej učitelce. Vyšetření hradí zdravotní pojišťovna. O výsledcích vyšetření budete informováni (letáček v šatnách).