VYBÍRÁNÍ PENĚZ NA AKCE PRO DĚTI

13.09.2022

VÁŽENÍ RODIČE,

V PÁTEK 16.9.2022 RÁNO SE BUDE VE ŠKOLCE VYBÍRAT ČÁSTKA 700,00 Kč NA DIVADLA A AKCE PRO DĚTI.

1. A 2. TŘÍDA

PENÍZE VYBÍRÁ POKLADNICE SPOLKU RODIČŮ PANÍ KATEŘINA TUŠKOVÁ

VE SPOLEČNÉ CHODBĚ V PŘÍZEMÍ.

3.TŘÍDA

PENÍZE VYBÍRÁ OLGA CIBULKOVÁ VE TŘÍDĚ.