ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

29.03.2023

Vážení rodiče,

zaregistrujte své dítě na stránkách naší MŠ nebo MČ Praha 5 v aplikaci ZÁPIS DO MŠ.

REGISTRACE BUDE SPUŠTĚNA 11.4.2023.

Vytištěné, vyplněné a pediatrem potvrzené dokumenty přineste 2.5.2023 od 9.00 do 17.00 hodin do mateřské školy. Možné je také zaslání do mateřské školy datovou schránkou nebo doporučeným dopisem (nutné zaslat až 2.5.2023 nebo 3.5.2023 - dříve se přihlášky přijímat nemohou).

ZAREZERVUJTE SI V APLIKACI ZÁPIS DO MŠ ČAS ZÁPISU V NAŠÍ MŠ.

Upřednostňujeme osobní předání.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bude v naší školce 21.4. 2023 od 9. do 11.00 hodin 

a 24.4.2023 od 15.00 do 17.00 hodin.

ZÁPIS DO MŠ BUDE PROBÍHAT 2.5.2023 od 9.00 do 17.00 hodin.

Každé žádosti je přiděleno registrační číslo, pod kterým budete vedeni po dobu zápisu.

CO BUDE POTŘEBOVAT ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE K ZÁPISU:

- vytisknuté, vyplněné a pediatrem potvrzené dokumenty z aplikace ZÁPIS DO MŠ

- rodný list k nahlédnutí

- doklad o trvalém bydlišti ( OP dítěte, výpis z evidence obyvatel )

- cizí státní příslušníci potvrzení o pobytu

ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY V REŽIMU LEX UKRAJINA BUDE V JINÉM TERMÍNU ( TEN BUDE ZVEŘEJNĚN POZDĚJI).

DĚTI SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘIJÍMAJÍ DO:

HETEROGENNÍ TŘÍDY DĚTI OD 3 DO LET:

( PŘIJÍMÁ SE PODLE KRITÉRIÍ ZÁPISU DO MŠ Městské části Praha 5 )

TŘÍDY MLADŠÍCH DĚTÍ VE VĚKU 2- 4 ROKY:

( PŘIJÍMÁ SE NÁHODNÝM LOSEM PODLE KRITÉRIÍ PŘIJÍMÁNÍ MŠ TRÉGLOVA )

Registrační čísla přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023 - 2024 (posledních pět číslic registračního čísla na přihlášce dítěte): budou zveřejněna po losování.

TERMÍN VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - bude uvedeno po přijetí přihlášek.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ SE VYDÁVÁ - termín bude uveřejněn po přijetí přihlášek.

ROZHODNUTÍ SI VYZVEDNĚTE OSOBNĚ V ŘEDITELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY TRÉGLOVA.

Nevylosované registrační čísla nejsou zveřejňována.

Vylosováni budou také náhradníci, kteří budou osloveni ředitelkou MŠ v případě uvolnění místa (odmítnutí přijetí dítěte zákonným zástupcem z vylosovaných čísel).

RODIČE PŘIJATÝCH I NEPŘIJATÝCH DĚTÍ BUDOU VYZVÁNI K VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - NEPŘIJETÍ V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WWW.STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY TRÉGLOVA.

Do smíšených tříd se přijmou pro školní rok 2023 - 2024           4 předškolní děti.

Do třídy dětí 2 - 4 roky se přijme pro školní rok 2023 - 2024     18 dětí narozených od 1.9.2020 do 31.8.2021.

( Přijímání proběhne losováním dětí podle registračních čísel, resp. poslední pětičíslí registračního čísla, které bylo přiděleno automatickým systémem za přítomnosti právníka, zástupců školy a zástupce rodičovské rady).

Výzva k vyjádření se k podkladům , doplnění dokumentů do spisu

V souladu s § 36 odst.3 správního řádu je umožněno zákonným zástupcům vyjádřit se k podkladům správního řízení dne 10.5.2023 od 13.00 do 14.00 hodin v ředitelně MŠ po předchozí domluvě.

Výzva k nahlédnutí do spisu

V souladu s § 38 odst.1 správního řádu je umožněno zákonným zástupcům nahlédnout do podkladů správního řízení dne 10.5..2023 od 13.00 do 14.00 hodin v ředitelně po předchozí domluvě.