ZMĚNA VÝŠE ŠKOLNÉHO OD ZÁŘÍ 2024

12.06.2024

Ve shodě s vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je stanovena výše školného na školní rok 2024 - 2025 na 1 200,- Kč.

Od platby školného jsou osvobozeny děti předškolního věku ( poslední rok před nástupem do základní školy) a děti s odkladem školní docházky.