Procházka zahradou života

Aktuality


Milí rodiče, zveme Vás na adaptační den 30.08.2023 od 15:00 k nám na školkovou zahradu. Přijďte i s dětmi! Řekneme vám základní informace k docházce Vašeho dítěte do školky a hlavně se seznámíme. Moc se na vás těšíme.

Letní provoz v mateřské škole Tréglova probíhá od 24.7.2023 do 4.8.2023. Platí pro přihlášené děti podle Kritérií k přijímání na prázdninový provoz vydané MˇˇC Praha 5 a pro děti, které v řádném termínu ( do 6.4.2023) mají zaplacené školné a stravné v MŠ Tréglova.

vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin jsme nuceni od 1.7.2023 zvýšit finanční limit na nákup potravin, aby i nadále mohly být dodrženy výživové normy a v neposlední řadě hlavně pestrost a kvalita stravy pro Vaše děti.